Belgisch bureau voor voedselcontrole

Het Belgische federale parlement heeft gisteren een wetsvoorstel aanvaard over de vorming van een `Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen' voor de uitvoering van controles en verlening van vergunningen. Regelgeving blijft buiten de bevoegdheid van het agentschap. Het voorstel is mede een gevolg van de dioxinecrisis in België afgelopen zomer, die leidde tot ongerustheid over de voedselveiligheid.

Het wetsvoorstel, dat nog door de Senaat moet worden aanvaard, beoogt de samenvoeging van alle bestaande inspectiediensten op het gebied van grondstoffen, dierengezondheid, eetwaren, en medicijnen. Hiervoor moet nog een aantal koninklijke besluiten worden genomen. Aan het agentschap is een wetenschappelijk comité verbonden. Ook consumentenorganisaties zullen bij het agentschap worden betrokken. Minister Aelvoet (Volksgezondheid) sprak gisteren de verwachting uit dat het agentschap halverwege volgend jaar van start kan gaan.

(Hans Buddingh', Brussel)