Vakcentrale CNV moet bezuinigen, banen verdwijnen

Bij de vakcentrale CNV verdwijnt een onbekend aantal banen als gevolg van een bezuiniging van drie miljoen gulden. Dat is een zesde van de totale begroting van de vakcentrale, waar nu nog 180 mensen werken. Het CNV-bestuur sluit gedwongen ontslag uit. Het banenverlies is het gevolg van een reorganisatie waarbij de bij het CNV aangesloten bonden een aantal taken overnemen van de vakcentrale. Niet alle werknemers die daarbij betrokken zijn kunnen mee over naar de bonden. Rond de zomer van 2000 verwacht het CNV meer duidelijkheid te hebben over het aantal banen dat verloren gaat. Tot die tijd onderzoekt de vakcentrale hoe de nieuwe structuur van het CNV er zal uitzien.

De reorganisatie treft vooral de regionale dienstverlening aan de leden, zoals ledenvergaderingen en afdelingsactiviteiten. De vakcentrale verzorgt die nu nog zelf, maar zonder succes. De bijeenkomsten worden nauwelijks bezocht. De afzonderlijke bonden nemen de organisatie over. Diensten die wel succesvol zijn, zoals cursussen, rechtsbijstand en hulp bij het invullen van belastingpapieren, blijft de vakcentrale zelf doen.

Doordat de bonden taken van de vakcentrale overnemen gaan die minder contributie afdragen aan het hoofdkantoor. De bonden betalen nu jaarlijks een rijksdaalder per lid aan de centrale. Daarnaast derft het CNV inkomsten door de overstap van de Marechausseevereniging naar de FNV. Dat kost het CNV enkele tonnen aan contributie per jaar.

Op termijn vreest het CNV opnieuw een inkomstendaling als gevolg van de herziening van de sociale zekerheid. De bewindslieden op Sociale Zaken, De Vries en Hoogervorst, willen de uitvoering van de WW en de WAO in staatshanden leggen. De sociale partners verliezen daarmee hun invloed, en dus ook hun bestuursposten in de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale zekerheid, zoals de landelijke en regionale Arbeidsvoorziening en het LISV. Het nieuwe stelsel dat De Vries en Hoogervorst willen invoeren komt er pas op zijn vroegst in 2001. Uit onvrede met de herzieningsplannen is het CNV van plan nu al uit de besturen te stappen.