Tweelingluchthaven Schiphol

Schiphol moet niet uitbreiden op zee, en evenmin op de huidige plaats, vinden de tweelingbroers Das.

Schiphol uitbreiden of een nieuwe luchthaven in zee? De futurologen Robbert en Rudolf Das schudden het hoofd. Waarom kiezen tussen twee kwaden als er nog een derde, meer voor de hand liggend alternatief is? Een luchthaven in het Markermeer is de enige serieuze optie, zeggen de 69-jarige tweelingbroers. Het bedrijfsleven en de commissarissen van de koningin in Flevoland, Friesland en Groningen omarmden hun plan al, zegt Rudolf Das. Maar vanuit Den Haag bleef het stil. ,,Nul, niente'', vat de luchtvaarttechnicus de reacties van de regering samen.

Waarschijnlijk morgen beslist het kabinet waar de aanhoudende groei van de Nederlandse luchtvaart het beste kan worden opgevangen: op het huidige Schiphol of op een kunstmatig eiland in de Noordzee. Naar verwachting valt de eilandvariant af. De verbinding met het vasteland, de vele vogels voor de kust en de juridische afwikkeling vormen praktische knelpunten. Bovendien is de financiering een groot probleem. Minister Pronk (VROM), tot voor kort een verklaard voorstander van dit plan, concludeerde vorige week dat 47 miljard gulden een te hoge prijs is.

Blijft over het plan om Schiphol op de huidige plaats verder te laten groeien. Dom, dom, zeggen de broers Das in hun onlangs verschenen boek Toekomstbeelden, Een nieuwe Gouden Eeuw voor de Lage Landen (uitgeverij Tirion). Daarin ontvouwen de twee technisch tekenaars vele tientallen plannen voor de toekomstige inrichting van Nederland. Volgens de futurologen hangt ons toekomstige levensgeluk in hoge mate af van de moed en het inzicht van de huidige beslissers. Maar helaas ontbreekt het de huidige bewindslieden aan daadkracht, zeggen ze. Nederland is verstrikt geraakt in een web van regels en tradities.

Schiphol op de huidige lokatie uitbreiden is volgens de voorspellers geen oplossing. Straks ligt heel Noord-Holland onder een deken van stank en lawaai, en cirkelen voordurend vliegtuigen boven woongebieden rond.

Flevo International Airport is het antwoord van de broers. Een tweelingluchthaven van Schiphol gesitueerd in Meerland, een landuitbreidingsplan in het Markermeer. De voordelen zijn evident, zegt Rudolf Das: ,,Aanvliegroutes boven water en geen onteigeningsproblemen. We kunnen meteen aan de slag.''

De kaart van Meerland is al getekend. Tussen Amsterdam en de dijk Enkhuizen-Lelystad situeerden de broers een smalle reep hoog opgespoten land. Eén tot drie kilometer breed, 35 kilometer lang en met een oppervlak van 84 vierkante kilometer. De luchthaven is gepland aan de uiterste noordpunt van Meerland. Aan de zuidpunt komt Nieuw-Amsterdam, een op heuvels gebouwde stad voor 650.000 inwoners. Daartussen is onder andere ruimte voor het natuurwoud Veldpolderbos en de luxe villawijken Almeerderhout en Langeiland. Een snelle ondergrondse trein verbindt Flevo Airport en Schiphol. Een windenergiecentrale voorziet het nieuwe land van de benodigde energie. Piramidestructuren en ondergrondse garages moeten Nieuw-Amsterdam helpen aan een allure die de Bijlmer en Almere zo node missen.

De aanleg van Meerland zou 22 miljard euro kosten. Tegen het einde van de 21ste eeuw kan alles klaar zijn en wonen en werken er anderhalf miljoen mensen in het nieuwe polderland.

Het landuitbreidingsplan zal de schatkist miljarden euro's per jaar opleveren, beloven de broers. Meerland is ook een antwoord op ,,tientallen knellende problemen''. Zo schept Meerland een enorme vraag naar geschoolde arbeid. Een eeuw lang zal de polder werk verschaffen aan honderdduizenden betonvlechters, timmerlieden, baggeraars en andere vaklui. Ook biedt het plan werkgelegenheid voor vele immigranten.

Meerland maakt ook een eind aan de financiële problemen rond de vergrijzing van de bevolking, die de futurologen voor omstreeks 2020 voorzien. Door het landuitbreidingsplan ontstaat ook een enorme behoefte aan een technisch kader van ouderen met kennis, werklust en ambitie. En we hoeven we niet langer te vrezen voor een tekort aan drinkwater, een probleem dat volgens de broers sterk wordt veronachtzaamd. Door het Markermeer uit te baggeren komt grond vrij voor Meerland en ontstaat het grootste zoetwaterbassin van Nederland.

Eerdere plannen voor een luchthaven in de Markerwaard liepen stuk op bezwaren van de milieubeweging. Het Markermeer en de nabijgelegen Oostvaardersplassen zijn beschermde vogelgebieden, waarin honderdduizenden watervogels overwinteren. Volgens de broers Das is er een oplossing voor het `vogelprobleem'. Op het vliegveld Nice-Côte d'Azur is bewezen dat schade door vogels beperkt kan worden. Een groep ornithologen pakte dit probleem op de Franse luchthaven aan. Met elektronische waarschuwingssignalen in de directe omgeving van de start- en landingsbanen `trainden' zij de vogels bepaalde gebieden te mijden.

Rudolf Das heeft goede hoop dat Meerland vrijdag in de Trêveszaal nog besproken wordt. ,,Minister Jorritsma heeft ons boek.'' En als het kabinet hun plannen opnieuw negeert? ,,Ach, wij blijven oproerkraaiers'', zegt Das strijdvaardig. ,,Onze concepten zijn op het ministerie van Verkeer en Waterstaat vast opgeborgen in een vergrendelde kast waarop staat: `Alleen aankomen als het echt nodig is'.''