Somber jaar landbouw

De inkomens in de land- en tuinbouw zijn dit jaar duidelijk lager dan in voorgaande jaren. Dit geldt vooral voor de akkerbouw-, glastuinbouw-, melkvee- en pluimveebedrijven. Alleen de varkenshouders zien een lichte verbetering na het ongekend slechte vorig boekjaar. Dit meldt het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) vandaag in het jaarlijks overzicht van de inkomensontwikkeling.