OM acht gedrag ex-Dutchbatters niet strafbaar

Er komt geen strafrechtelijke vervolging van militairen die tijdens de val van de moslim-enclave Srebrenica, in juli 1995, deel uitmaakten van Dutchbat. Daartoe heeft het openbaar ministerie in Arnhem besloten na een onderzoek naar mogelijk strafbaar gedrag van ex-Dutchbatters.

Leden van Dutchbat was in de media verweten dat zij meegewerkt hadden aan de scheiding van mannen en vrouwen onder de duizenden moslim-vluchtelingen na de verovering van de enclave door het Bosnisch-Servische leger van generaal Mladic. Andere verwijten waren racistisch gedrag, het aanrijden of overrijden van Bosnische vluchtelingen, het aanzetten van moslim-vrouwen tot prostitutie en onvoldoende medische hulp aan vluchtelingen. De beslissing van het OM in Arnhem betekent dat zijn onderzoek geen grond oplevert voor strafrechtelijke vervolging.

Het onderzoek van het OM was in augustus 1998 begonnen, nadat minister De Grave (Defensie) het vertrouwelijke zogenoemde Feitenrelaas aan Justitie beschikbaar had gesteld. Dat relaas bevat de volledige verklaringen die de 476 toenmalige leden van Dutchbat in de nazomer van 1995 tegenover de marechaussee op voorwaarde van vertrouwelijkheid hadden afgelegd over de gebeurtenissen in en rondom Srebrenica. Van die verklaringen was najaar 1995 slechts een min of meer gekuiste versie openbaar gemaakt in het zogenoemde Debriefing-rapport. De marechaussee had destijds van de top van de landmacht het consigne gekregen om niet meer dan deze ,debriefing' aan het OM beschikbaar te stellen, het OM zag daarin toendertijd geen reden tot strafrechtelijke vervolging. Ook De Graves voorganger, Voorhoeve, kreeg het Feitenrelaas oorspronkelijk niet te zien.

Nu het beslag van Justitie op het Feitenrelaas is opgeheven wordt dat stuk volgende week zoveel mogelijk integraal openbaar gemaakt. Voor het zover is krijgen eerst alle vroegere leden van Dutchbat III, van wie er 55 thans weer dienst doen in Bosnië, gelegenheid om het stuk te beoordelen op de vraag of er voldoende recht is gedaan aan de in 1995 toegezegde vertrouwelijkheid.Maatregelen tegen Dutchbat zijn nauwelijks meer te verwachten.