NAVO verdeeld over VS-plan voor raketdefensie

De NAVO is sterk verdeeld over de Amerikaanse plannen voor een nationale raketdefensie tegen intercontinentale raketaanvallen van `schurkenlanden' als Noord-Korea, Iran en Irak. De Europese NAVO-landen hebben gisteren op de halfjaarlijkse NAVO-raad van ministers van Buitenlandse Zaken hun bezorgdheid uitgesproken over dit Amerikaanse voornemen. De Duitse minister Fischer zei dat alle Europese landen duidelijk gemaakt hadden dat ze ,,diep bezorgd zijn over dubbele veiligheidsstandaarden binnen de alliantie'' als gevolg van zo'n nationale raketdefensie. Minister Van Aartsen zei na afloop: ,,Er bestaat een dreiging, maar de VS moeten nagaan of ze daar de juiste aanpak tegenoverstellen. We hebben onze zorg geuit: is dit de enige manier waarop je die dreiging kunt afwenden?''

De VS verzekerden gisteren dat het beoogde defensieschild niet de wapenbeheersingsverdragen zoals het verdrag voor anti-ballistische raketten (ABM) met Rusland, dat fel tegen het Amerikaanse plan is, in gevaar brengt. De VS verzekerden ook dat zij zich, eenmaal versterkt met zo'n systeem, niet zullen afzonderen binnen de NAVO. Het Amerikaanse besluit over het systeem zal pas worden genomen ,,na volledige consultatie'' van de bondgenoten.

De NAVO veroordeelde voorts Rusland voor het optreden in Tsjetsjenië. ,,We zijn diep bezorgd over het lot van Tsjetsjenië, aanhoudende rapporten over burgerslachtoffers daar en over het lot van ontheemde mensen'', zeggen de ministers in hun slotverklaring. ,,We veroordelen in het bijzonder Russische dreigementen tegen ongewapende burgers, zoals die in Grozny.'' NAVO-chef Robertson riep Rusland op tot het beginnen van een politieke dialoog met de Tsjetsjenen. ,,De verdere ontwikkeling van onze samenwerking hangt af van het respect dat Rusland toont voor de internationale normen en verplichtingen'', aldus de ministers. ,,Dat is duidelijke taal van de NAVO. Verder kunnen we niet gaan'', zei Van Aartsen.

Van afbreken of bevriezen van de relatie met Moskou, bijvoorbeeld in de NAVO-Rusland-raad, kan geen sprake zijn, meende Van Aartsen. ,,We moeten blijven investeren in een relatie voor de lange termijn. Het is niet goed een land als Rusland in een geïsoleerde positie te zetten.''