Naderend overschot begroting

Het laatste jaar van deze eeuw wordt waarschijnlijk voor het eerst sinds 1973 afgesloten met een financieringsoverschot. Volgens minister Zalm (Financiën) bedraagt de economische groei dit jaar ongeveer 3,5 procent

Er ontstaat daarmee volgens Zalm nog vóór 1 januari een begrotingsoverschot van 0,1 procent van het bruto binnenlands product. In de Najaarsnota voorspelde Zalm enkele weken geleden nog dat het financieringstekort dit jaar zou uitkomen op 0,2 procent. ,,Als de meevaller uit november ook voor december geldt, kunnen we uitkomen op een klein overschot'', aldus Zalm gisteren bij het debat over de Najaarsnota.

De minister benadrukte echter dat ,,er geen enkele garantie is dat dit ook werkelijk gebeurt''. Op 30 december, de laatste betaaldag van 1999, moet nog een bedrag van 12 miljard aan belastinginkomsten binnenkomen. Komt dat bedrag pas begin januari volgend jaar binnen, dan verdwijnt het tekort pas aan het begin van het nieuwe millennium.

De definitieve afrekening is volgens Zalm komend voorjaar aan de orde als het Centraal Planbureau (CPB) de economische verwachtingen voor de jaren 2000 en 2001 publiceert. Tot die tijd is er nog geen aanleiding de huidige begrotingssystematiek te veranderen, meent hij. De coalitiepartijen in de Kamer waren dat met hem eens.

Als volgend jaar blijkt dat de meevallers structureel zijn en het overschot daarmee niet eenmalig, willen PvdA en D66 de afspraken over de verdeling van de meevallers herzien. Zij vinden dat er in de huidige periode van economische hoogconjunctuur ook meer ruimte moet zijn voor extra uitgaven in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. Vooral D66 heeft deze zogenoemde mid-term-review op de agenda gezet.

Zalm voelt daar niets voor. Hij benadrukt dat de huidige afspraak dat inkomstenmeevallers niet gebruikt mogen worden voor extra uitgaven (de zogenoemde Zalm-norm) ook in een situatie van een overschot gehandhaafd moet blijven. Aan de evenredige verdeling van de meevallers tussen lastenverlichting en terugdringing van het financieringstekort mag de Kamer van Zalm wel sleutelen.