Koningin Beatrix 1

De hoofdredacteur van NRC Handelsblad zelf lapte een bestaande afspraak aan zijn laars, door opmerkingen van de koningin letterlijk te citeren. In deze krant van 6 december gaf hij zijn argumentatie daarvoor. Welke die ook mogen zijn, het is eenvoudigweg uiterst onbehoorlijk om niet eerst de afspraken aan de orde te stellen en pas daarna te handelen. Dan weten ook de andere betrokkenen waar zij aan toe zijn. Dit gedrag is een illustratie van onzorgvuldigheid. De kritische opmerkingen van de koningin richting pers zijn dan ook terecht.

Ook mijn ervaringen uit de periode dat ik als voorzitter van de raad van bestuur van een grote onderneming veel met de pers te doen had, waren allerminst positief, de goede redacteuren niet te na gesproken. Gebrek aan kennis en inzicht in de materie, verdraaiingen, opzettelijk weglaten van feitelijkheden die niet in het stuk pasten, suggestieve koppen, geen open oor voor het weerwoord en zeker geen geduld om daarop even te wachten, om maar enkele ervaringen te noemen.

We mogen blij zijn met de opmerkingen van de koningin, want een verbetering van de kwaliteit en de objectiviteit van de Nederlandse pers krijgt nog steeds onvoldoende aandacht. Dat is de taak van de redacties zelf. Maar dan moeten zij wel openstaan voor maatschappelijke kritiek en moeten zij eindelijk een soort van toezicht – niet op hun persvrijheid – maar wel op hun gedrag en hun kwaliteit organiseren.

    • Ir. O.H.A. van Royen