Kok: monarchie moderniseren

Premier Kok vindt dat het koningschap moet worden aangepast ,,aan de wisseling van de maatschappelijke omstandigheden''. Hij zegt dat in een interview met het weekblad Elsevier.

Volgens Kok wordt ,,actief'' en ,,structureel'' nagedacht ,,over de wijze waarop het koningschap in de volgende eeuw invulling moet krijgen''. Kok geeft niet precies aan waaruit die veranderingen zouden moeten bestaan.

,,Het is minder eenvoudig dan men van een afstand zou denken. Van groot belang is dat in een samenleving, waarin de monarchie zozeer wordt hooggeacht, wordt nagedacht over eisen en vereisten die aan een modern koningschap worden gesteld. We leven in een tijd met gewijzigde normen op allerlei terrein en dus moet ook de monarchie getoetst worden aan nieuwe normen over openheid en transparantie'', aldus de premier.

De afgelopen weken werd in de media een discussie gevoerd over de positie van het koningin. Aanleiding waren haar uitspraken dat de kwaliteit van de media zou zijn afgenomen. De discussie ging erover of de geldende regel dat de koningin geen eigen meningen mag ventileren, moet worden aangepast.

De premier schetst dat hijzelf met koningin Beatrix, kroonprins Willem-Alexander en ,,de omgeving van het staatshoofd'' spreekt over de invulling van het koningschap. ,,Dat gebeurt in de beslotenheid die daarbij past'', zo zegt hij in Elsevier.