Japanse tieners zijn in verwarring

Zelfmoord onder Japanse jongeren is het afgelopen jaar met 44 procent gestegen tot het hoogste niveau in de afgelopen twaalf jaar. Familieproblemen zijn de belangrijkste beweegredenen, voorzover die waren te achterhalen, aldus het ministerie van Onderwijs vanochtend. Andere redenen zijn problemen op school en ,,psychische moeilijkheden''. Bij tweederde van de in totaal 192 zelfmoorden was de reden evenwel niet meer vast te stellen.

Ook het aantal zelfmoorden onder volwassenen steeg vorig jaar sterk, met 35 procent. Dat hangt samen met de slechte economische omstandigheden. Sommigen plegen zelfmoord om via een levensverzekering schulden af te lossen.

Zelfmoord onder jongeren was het hoogst in de jaren van chaos en armoede kort na de oorlog en vertoonde sindsdien een gestage daling. De laatste jaren is de trend omgekeerd. Het ministerie zegt de stijging ,,bijzonder ernstig'' te nemen. Pesterijen op scholen zijn vaak genoemd als oorzaak van zelfmoord, maar dit probleem lijkt juist aan het afnemen.

Dat jongeren in ieder geval ontevreden zijn, blijkt ook uit andere ontwikkelingen. Zo is het aantal kinderen tot vijftien jaar dat ondanks de leerplicht weigert naar school te gaan weer gestegen met 21 procent tot bijna 130.000. Ook na afloop van de leerplicht bij vijftien jaar vertrekt 2,6 procent van de scholieren zonder diploma van school, een naoorlogs record. Het aantal gewelddadige incidenten op school is met een kwart gestegen, waarbij ,,opvalt dat heel gewone kinderen opeens overgaan tot gewelddadigheid''.

`Tieners in verwarring over hun leven', kopte de krant Sankei vanmorgen op de voorpagina. Maar de hele samenleving lijkt in verwarring. De overheid maakt zich zorgen en gaat bijvoorbeeld een onderzoek beginnen naar het losse bestaan dat steeds meer jongeren kiezen als `frietaa'. Dit is een eigenaardig woord van Engels-Duitse afkomst dat staat voor `free arbeiter':iemand die van tijdelijke baan naar tijdelijke baant zwerft zonder een eigen huishouden en gezin op te bouwen. Het naoorlogse sprookje van levenslange dienst is voorbij. Jongeren zien steeds vaker hun ouders werkloos thuiskomen. Er is zelfs een `Vakbond van Werklozen opgericht door de nieuwe werklozen van middelbare leeftijd.