Federadagen

Bij Federadagen (zaterdag 11 december, p. 46) stond in een voetnoot dat de publieksdag `Hoe gezond is ons voedsel?' op 17 december plaatsheeft, terwijl in de tekst van 18 december sprake was. De juiste datum is 18 december. Inlichtingen 010-408 79 01.

In de grafiek bij Commerciële regio-tv lukt niet in hoofdstad (zaterdag 11 december, pagina 2) zijn het dagbereik van L1 TV en Omroep Brabant foutief weergegeven. L1 TV (in Limburg) heeft een bereik van 26,8 procent in plaats van 25,5. Brabant heeft 24,9 procent in plaats van 26,2 procent.