Eurokorps

In deze krant van 8 december weet generaal Schaberg in nauwelijks anderhalve kolom feilloos en briljant uit te leggen dat Europa zich neer zou moeten leggen bij het feit dat dit continent nog voor onbepaalde tijd, misschien wel gedurende eeuwen, onmachtig zal blijven om zelfstandig te zorgen voor eigen veiligheid; laat staan dat Europa in staat zou zijn de functie van internationaal politieagent te vervullen. De veiligheid van de Europese burgers is te belangrijk om nog langer bloot te laten stellen aan de politieke spelletjes van sommige beleidsmakers.

Als voorbeeld noemt Schaberg de traditionele afkeer van Frankrijk voor de Verenigde Staten. Ook Frans gezond verstand zou kunnen bedenken dat Amerika niet alleen Frankrijk, maar heel Europa deze eeuw twee keer heeft gered, toen Frankrijk met of zonder Europa onmachtig bleek om militair voor zichzelf op te komen. Ook voor andere Europese landen geldt dus hetzelfde. Onder diegenen, zoals ondergetekende, die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt, zijn er velen die Amerika voor zijn bijdrage nog steeds innig dankbaar zijn. Ik ben mij ervan bewust dat ik zonder Amerika's toenmalige hulp deze brief waarschijnlijk niet had kunnen schrijven. Daarom hoop ik dat ondanks Europa's pseudo-flink gedrag, het gezond verstand van politici eindelijk zal zegevieren en wij met gepaste dank op de beschermende sterke arm van Amerika kunnen blijven rekenen, tot wij werkelijk eens in staat zullen zijn om ook de VS militair te helpen. Dit zou nog wel eens lang op zich kunnen laten wachten.

Ondanks indrukwekkende wetenschappelijke en technologische progressie is blijkbaar het militair-politieke emotionele denken van de Europese beleidsmakers tot dusver blijven steken in het Stenen Tijdperk. Dit is een treurige zaak.