DNB verwacht oplopende inflatie

De inflatie in Nederland zal in 2001 oplopen naar 3 procent. Voornaamste reden voor deze excessieve prijsstijging is de verhoging van het btw-tarief met 1 procent, die onderdeel uitmaakt van de belastinghervorming die minister Zalm (Financiën) voorbereidt.

Dit schrijft de Nederlandsche Bank in haar jongste kwartaalbericht over december. Volgens de Bank is het doorschieten van de inflatie van tijdelijke aard, omdat het prijsopdrijvende effect van de btw-verhoging eenmalig is. Na 2001 kan de inflatie daarom weer zakken.

DNB schetst een rooskleurig beeld van de economie, waarbij de groei van het bruto binnenlands product (bbp) volgend jaar uitkomt op 3 procent en in 2001 op 3,2 procent. Dit en volgend jaar blijft de inflatie op iets meer dan twee procent, hetgeen ruim boven het gemiddelde van de elf euro-landen is. Volgend jaar heeft met name de gestegen olieprijs, en de eco-tax, een prijsopdrijvend effect, maar dat wordt vrijwel gecompenseerd door de gevolgen van het `fiscaliseren' van de omroepbijdrage. Die bijdrage wordt voortaan binnen de bestaande belastingtarieven geheven, waardoor de uitgaven van consumenten aan deze bijdrage in de statistieken wegvallen.

De Bank waarschuwt echter voor opwaartse risico's voor de inflatie. Als de loonstijging 1 procent hoger uitvalt dan nu geraamd, voegt dat 0,3 procentpunt toe aan de inflatie in 2000 en 0,5 procentpunt in 2001. Berekeningen zijn gemaakt met een olieprijs van 18 tot 19 dollar per vat. Als de olieprijs 20 procent hoger uitvalt, dan stijgt de inflatie met 0,2 procentpunt tot 0,3 procentpunt.

Een belangrijk neerwaarts risico voor de DNB-voorspellingen vormen de huizenprijzen, waarvan de Bank constateert dat zij, voor inflatie gecorrigeerd, de piek van eind jaren zeventig inmiddels hebben overstegen. Mochten de huizenprijzen met 40 procent dalen, dan scheelt dat, vooral via een teruglopende particuliere consumptie, de komende twee jaar 1 procent economische groei.

Volgens DNB zorgen de kosten van het belastingplan er voor dat het begrotingstekort van de overheid in 2001 op 0,3 procent van het bbp uitkomt. Voor volgend jaar projecteert de Bank een begrotingsevenwicht. Minister Zalm (Financiën) heeft inmiddels bevestigd dat het lopende jaar 1999 normaal gesproken zal worden afgesloten op een begrotingsevenwicht of een licht overschot. Over de twaalf maanden tot en met oktober van dit jaar komt het begrotingssaldo al uit op een positief cijfer van 0,35 procent van het bbp, zo blijkt uit de maandelijkse rapportage van Financiën aan het Internationale Monetaire Fonds.