DNA van koninklijk Frans hart onderzocht

Tijdens een plechtige ceremonie is gisteren het hart van Lodewijk-Karel van Frankrijk, de zoon van Lodewijk XVI en Marie-Antoinette, uit de koninklijke crypte in St. Denis gehaald. Een DNA-test moet uitsluitsel geven over de vraag of het werkelijk het hart is van de troonopvolger van Lodewijk XVI.

De ouders van Lodewijk-Karel werden in 1793, tijdens het hoogtepunt van de Franse revolutie, onthoofd. Daardoor werd Lodewijk-Karel automatisch koning. Maar om te voorkomen dat monarchisten met de toen achtjarige jongen in contact zouden komen, werd hij gevangengehouden.

Lodewijk-Karel stierf op 8 juni 1795 vermoedelijk aan tuberculose. Maar na zijn dood beweerden boze tongen dat de overledene Lodewijk-Karel helemaal niet was. Professor Jean Cassiman uit het Belgische Leuven, die ook een haarlok bezit van Marie-Antoinette en twee van haar zusters, wil door een vergelijking van het DNA achterhalen of het om een koninklijk hart gaat. In Münster wordt een contra-expertise uitgevoerd.

Als blijkt dat het werkelijk om het hart van Lodewijk-Karel gaat, komt een einde aan de verhalen van mensen die beweren een nakomeling van de Franse troonpretendent te zijn. (Reuters)