Congres VS bekritiseert Samaranch

In een grimmige hoorzitting hebben leden van het Amerikaanse Congres de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Juan Antonio Samaranch, gisteren scherp ondervraagd over de hervorming van zijn organisatie. Eén lid van het Huis van Afgevaardigden riep Samaranch op om af te treden.

Meteen al was duidelijk dat de Amerikaanse Congres-leden niet erg onder de indruk waren van het pakket maatregelen dat het IOC dit weekeinde in Lausanne aannam om corruptie in de organisatie tegen te gaan. ,,Een stukje papier met het etiket hervormingen mag de cultuur van corruptie niet vergoeilijken en doen voortduren'', zei de voorzitter van de zitting, de Republikeinse Afgevaardigde Fred Upton, in zijn openingswoorden. ,,Daarvoor zijn de Olympische Spelen te belangrijk.''

Hij sprak over ,,een decennium van schaamteloos misbruik, dat genegeerd werd door degenen die voortdurend, arrogant en op een ongelooflijke wijze hun ogen sloten voor de schandelijke feiten.'' De 79-jarige Samaranch, die tegenover hem zat, liet niet blijken dat hij zich aangesproken voelde. Hij verdedigde de hervorming van het IOC en verzekerde de Congres-leden dat de nieuwe regels ook nageleefd zullen worden. ,,Ik geloof dat het huis aan kant is.''

Het Amerikaanse Congres begon afgelopen winter al hoorzittingen te houden over het IOC, naar aanleiding van de onthullingen over de cadeaus en reisjes die leden van het IOC ontvangen bleken te hebben van de organisatoren van de Winterspelen in Salt Lake City. Maar Samaranch liet, tot ergernis van de Congres-leden, tot nog toe steeds verstek gaan. Zijn toezegging om gisteren wèl te verschijnen kwam pas nadat de Amerikanen hem de verzekering hadden gegeven dat hij niet als getuige gedagvaard zou worden voor het onderzoek dat het Amerikaanse Ministerie van Justitie en de FBI naar het schandaal instellen.

De sceptische Congres-leden bestookten Samaranch met vragen die grotendeels vijandig van toon waren, ook al noemden ze hem steeds keurig mr. President. Waarom had zijn vrouw in 1990, het jaar dat Atlanta geselecteerd werd voor de Spelen van 1996, een geheel verzorgd reisje naar Georgia en South Carolina ter waarde van 12.000 dollar aangenomen van Atlanta? Klopte het gerucht dat het IOC jaarlijks een half miljoen dollar moet uitrekken voor zijn huisvesting in een luxueuze hotelsuite in Lausanne? En waarom was bij de verlenging van het televisie-contract met NBC niet aan andere televisiemaatschappijen gevraagd of zij een concurrerend bod wilden uitbrengen?

In het Spaans ging Samaranch op de vragen in. Zijn vrouw had het reisje niet geweigerd om de vriendelijke mensen in Atlanta niet voor het hoofd te stoten. De verhalen over zijn peperdure hotelsuite zijn niet waar: hij bewoont slechts twee kamers in het hotel (,,een slaapkamer en een tamelijk kleine salon''), die het IOC niet meer dat 250 dollar per dag kosten. Als dat zo goedkoop was, vroeg een Congres-lid nog, kon hij het dan niet uit eigen zak betalen? Maar Samaranch legde geduldig uit dat ,,daar geen reden voor is, omdat ik voor mijn werk niet betaald word''. En omdat NBC de Spelen nu eenmaal mooi in beeld bracht, was er geen reden om met concurrenten te gaan praten.

De Texaanse Republikein Joe Barton riep Samaranch op om af te treden en zo te laten zien dat hij ,,een staatsman van de sport'' is. ,,Het is tijd voor nieuw bloed en nieuw leiderschap'', zei Barton. Samaranch, die al 19 jaar in functie is, reageerde daar niet direct op, maar liet wel blijken niet van plan te zijn om op de suggestie van het Congres-lid in te gaan.

De IOC-topman had twee bondgenoten meegenomen om het Congres te overtuigen van de ernst van de hervormingen: oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de opstelling van de hervormingsvoorstellen die afgelopen zondag werden aangenomen, en oud-senator Howard Baker, die lid is van de nieuwe ethische commissie van het IOC. Ondanks alle scherpe woorden, bleken de Congres-leden het IOC uiteindelijk toch de tijd te geven om te laten zien dat ze haar eigen hervormingen in de praktijk kan brengen.