BOEKEN

Maakt deel uit van `Oost-Europa Verkenningen', een driemaandelijks tijdschrift van het Instituut voor Publiek en Politiek. Biedt nuttige informatie over de Kaukasus: de rol van religie in de vele oorlogen, de betrokkenheid van Westerse oliebedrijven etc. Instituut voor Publiek en Politiek, juli 1999, 19,95 gulden.

War and Peace: the New World Disorder and Caucasia

Bundeling van lezingen van de tweedaagse conferentie `Etnische conflicten in de Kaukasus: oorzaken en oplossingen' (juni 1997). Aan de orde komen de grote conflicten van de Kaukasus, de historie van het gebied, etnische bevolkingsgroepen en de grote olie-voorraden.

Stichting Onderzoekscentrum Türkestan en Azerbeidzjan (SOTA), Haarlem, 1998, circa 60,00 gulden.