Bidden 3

Terecht stelt de redactie dat vrijheid van godsdienst behalve de vrijheid een geloof te belijden ook inhoudt vrij te zijn ervan verschoond te blijven. Demonstratieve godsdienstuitingen passen dan ook niet op een openbare school. Alleen is het je willen terugtrekken in een klaslokaal om te kunnen bidden juist niet demonstratief (niemand hoeft dat te zien) en daarom ook niet aanstootgevend ten aanzien van de neutraliteit van de publieke ruimte.

Een weigering aan een gelovig mens om te mogen bidden is weinig respectvol te noemen. Juist de openbare scholen dragen verantwoordelijkheid voor een sfeer van respect voor overtuigingen van een ieder, zolang die voor anderen niet aanstootgevend zijn.