Bidden 2

Het treft mij pijnlijk dat in `Openbaar bidden' tot discriminatie binnen het openbaar onderwijs wordt opgeroepen. Er wordt gesteld dat moslimleerlingen en -leraren de mogelijkheid moet worden ontzegd op school hun gebedsplichten te vervullen, terwijl geen bezwaren worden geuit tegen christelijke gebedshandelingen voor en na de maaltijd in de schoolkantine.

Ook het `demonstratieve karakter' van allochtone hoofddoekjes wordt gehekeld, terwijl het dragen van halskettingen met een christelijk kruisje ongemoeid wordt gelaten en ook geen bezwaar wordt geuit tegen plaatsing van een christelijke kerstboom.