`Arts moet op bewegen attenderen'

De sportkoepel NOC*NSF gaat bedrijfsartsen voorlichten over het belang van regelmatige beweging van werknemers. Een campagne van de sportkoepel in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), waarvoor onlangs de eerste plannen zijn gemaakt, moet bedrijfsartsen stimuleren om tijdens periodieke keuringen niet alleen standaard te vragen naar eetgewoonten, roken en drinken, maar ook naar de mate waarin de werknemers aan beweging doen.

Bedrijfsartsen zijn nog te zeer gericht op behandeling van een specifieke klacht, en te weinig doordrongen van het belang van beweging van de totale gezondheid van de werknemer, zeggen de sportkoepel en de NVAB.

De campagne moet meer bedrijfsartsen ertoe aanzetten om werknemers te wijzen op de gevaren van lichamelijke inactiviteit en hen te wijzen op de noodzaak om zowel meer aan sport te doen in de vrije tijd als tijdens de werkuren tijd te nemen om te bewegen. Bedrijfsarts Jan Casper van Beek, voorzitter van de NVAB: ,,Denk aan aanbevelingen zoals: neem de trap in plaats van de lift, ga met de fiets naar je werk, maak in de lunchpauze een wandeling.''

Onderzoek wijst uit dat lichamelijke inactiviteit de kans op met name hart- en vaatziekten op latere leeftijd verhoogt. Volgens de NOC*NSF beweegt ruim de helft van alle Nederlanders onvoldoende. Als norm hanteert de sportkoepel dat mensen iedere dag een half uur in beweging moeten zijn.