Achtung!

De tekst van gisteren (`Achtung! Alles Lookenpeepers!') die achteloos onder de titel `Boven nieuwe kopieermachine' stond, heeft een rijke geschiedenis. Inzenders wijzen erop dat deze tekst dateert uit het midden van de jaren zestig en afkomstig is uit Huntsville, Alabama, waar het Apollo-project werd uitgevoerd. Tezamen met de leider van het project, Werner von Braun, was een grote groep Duitsers mee naar de VS gekomen. Ze spraken Amerikaans geklutst met Duits. De groep gedroeg zich nogal autoritair. Het bord stond bij een van de Apollo-simulatoren. De Rubbernecken (rubbernecks, lokale bevolking) en Sichtseeren (sightseers) en Cotten-pickenen Hans (the cotton picking hands) slaan hierop. De NASA was in oude katoenfabrieken (cottonmills) gevestigd. De Blinkenlichten zijn dus niet de lampjes van de kopieermachine, maar signaallampjes die de status aangaven van praktisch elke rekenautomaat.