5.000 werklozen minder

De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gedaald. Vooral het aantal langdurig werklozen is afgenomen. Het aantal `geregistreerde werklozen' kwam in de maanden september tot en met november van dit jaar uit op gemiddeld 206.000. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt.

Vorige maand rapporteerde het CBS een geregistreerde werkloosheid van 211.000. De daling met vijfduizend mensen is in lijn met de gemiddelde maandelijkse daling in 1999.

De groep langdurig werklozen (mensen die langer dan een jaar werkloos zijn) nam in één jaar tijd af van 146.000 naar 94.000. Daarmee zijn er nu meer mensen korter dan een jaar werkloos dan langer. De groep kortdurend werklozen kromp op jaarbasis slechts met 4.000 tot 112.000. Ook `ouderen' (35- tot 65-jarigen) konden dit jaar makkelijk een baan vinden. In deze categorie daalde de werkloosheid met 33.000 personen tot 118.000.

In werkelijkheid zijn er in Nederland overigens meer mensen zonder baan dan uit het cijfer van de geregistreerde werkloosheid blijkt. Het CBS stelt een aantal werkloosheidscijfers samen. Het laagste is dat van de geregistreerde werkloosheid. Het hoogste cijfer (vorig jaar 900.000) wordt gevormd door de potentiële arbeidsreserve. Hierin tellen alle mensen mee die betaald werk van twaalf uur of meer per week willen hebben, ongeacht of men werk zoekt.