Website

Brommers mogen vanaf vandaag binnen de bebouwde kom in veel gevallen niet meer op het fietspad rijden. De overheid hoopt dat daardoor het aantal ongelukken met bromfietsen zal afnemen. Op de site Ik ga verhuizen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt de nieuwe verkeersregel uitgelegd. Wie zijn kennis van de nieuwe regels wil testen, kan het spel Move it spelen.

(www.minvnw.nl/cend/dvo/

campagnes/bromfiets/)