Vestiging Hermitage

De Hermitage aan de Amstel, de komende Amsterdamse dependance van het staatsmuseum in Sint Petersburg, krijgt 30 miljoen gulden van de Sponsor Loterij. Het bedrag is bestemd voor de opzet en de exploitatie van de Nederlandse vestiging en wordt verstrekt over een periode van tien jaar. De stichting Hermitage aan de Amstel heeft 80 miljoen gulden nodig om het beoogde gebouw, waarin nu nog een verpleeghuis is gevestigd, te restaureren en geschikt te maken als museum. De opening van het satellietmuseum is voorzien in 2006. Reden voor de Sponsor Loterij om het initiatief te steunen is het feit dat de Hermitage aan de Amstel kunst voor het Nederlandse publiek toegankelijk zal maken die in de nationale collecties ontbreekt. Ook speelde een rol dat de Hermitage erin geslaagd is de Russische jongeren in groten getale voor het museum te interesseren.

Het nieuwe museum zal elk jaar twee grote tentoonstellingen organiseren, samengesteld uit de collecties van de Hermitage en andere Russische musea. De komst van de dependance vergroot de kans op een expositie van de Koenigscollectie, die tijdens de Tweede Wereldoorlog via de Duitsers in Russische handen kwam. Nederland probeert al jaren vergeefs de collectie terug te krijgen.