Personalia

Vicaris A. Woolderink is benoemd tot hoofd van de dienst rooms-katholieke geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. Hij krijgt de leiding over de 61 aalmoezeniers bij de landmacht, de marine, de luchtmacht en de marechaussee. De 47-jarige Woolderink volgt per 1 december B. Heutinck op, die twee jaar hoofdkrijgsmachtaalmoezenier is geweest. Beiden zijn priester van het aartsbisdom Utrecht.