Onderzoek naar homo's in leger VS

De Amerikaanse regering heeft de positie van homo's in de strijdkrachten opnieuw ter discussie gesteld. Het Pentagon gaat op legerplaatsen onderzoeken of homoseksuele militairen getreiterd of mishandeld worden.

President Clinton erkende dit weekeinde dat het bestaande beleid, dat sinds 1993 van kracht is, gefaald heeft. Volgens de zogeheten `don't ask, don't tell'-politiek mogen homo's en lesbiennes in het leger dienen op voorwaarde dat ze hun seksuele geaardheid voor zich houden. Hun superieuren mogen geen vragen stellen over hun seksuele voorkeur, tenzij ze daar zelf aanleiding toe hebben gegeven.

De onvrede over die regels laaide onlangs op door een proces tegen een soldaat die terecht stond voor moord op een homoseksuele mede-soldaat. Het slachtoffer was maandenlang lastiggevallen en gesard, maar zijn superieuren ondernamen daar niets tegen omdat ,,iedereen er lol in had'', zoals één van hen tijdens het proces verklaarde.

Volgens getuigen durfde de 21-jarige Barry Winchell zijn beklag niet te doen, uit angst dat hij ontslagen zou worden vanwege overtreding van de don't tell-regel. Zijn moordenaar, de 18-jarige Calvin Glover, belaagde hem in zijn slaap met een slaghout. Een medeplichtige riep de ambulance die de stervende Winchell naar een ziekenhuis afvoerde na: ,,Laat die flikker maar sterven.''

Aanvankelijk stelde het leger de moord voor als een uit de hand gelopen ruzie die vooral door een overmaat aan sterke drank fatale gevolgen had. Maar nu blijkt dat er op de legerplaats in Kentucky een klimaat van homohaat en intimidatie heerste, dat drankmisbruik algemeen was en dat de leiding tegen dat alles niets ondernam.

Al jaren bestaat er grote onvrede over het don't ask, don't tell-beleid, dat een compromis was dat Clinton kort na zijn aantreden als president invoerde. Tijdens zijn campagne in 1992 had hij beloofd om het verbod op homo's in het leger ongedaan te maken. Maar toen hij dat probeerde stuitte hij op grote weerstand van de legerleiding, de Republikeinen in het Congres en ook veel Democraten. `Don't ask' was volgens Clinton de enige haalbare tussenoplossing.

Maar de regeling is altijd impopulair geweest. De legerleiding had homo's het liefst helemaal geweerd. En homo-organisaties beklaagden zich dat het beleid discriminatie in de hand werkte.

Het aantal militairen dat werd ontslagen op grond van hun homoseksualiteit liep ondanks de regeling op van 682 in 1993 tot 1.149 vorig jaar. De krijgsmacht heeft nog geen programma ingevoerd, zoals aanvankelijk de bedoeling was, om alle rangen ervan te doordringen dat pesterijen en intimidatie bestraft zullen worden. Herhaaldelijk hebben militairen die het leger vrijwillig hebben verlaten zich beklaagd over de vijandige opstelling van superieuren tegenover homoseksuele militairen.

Zowel Hillary Clinton, die in de staat New York campagne voert voor een senaatszetel, als vice-president Gore, die de presidentsverkiezingen van volgend jaar hoopt te winnen, heeft ervoor gepleit dat homo's en lesbiennes openlijk en zonder discriminatie in het leger kunnen dienen. De voorzitter van de Senaatscommissie voor de Strijdkrachten, de Republikein John Warner, waarschuwde gisteren voor een overhaaste afschaffing van het bestaande beleid. Hij zei dat de kwestie ,,niet in de verhitte retoriek van een verkiezingsjaar'' behandeld moet worden.