Nieuwe opzet voor bestuur in Kosovo

Het VN-bestuur in Kosovo heeft overeenstemming bereikt met de leiders van de Kosovaren over de vorming van een gezamenlijk bestuur. Dat moet zes tot negen maanden in functie blijven en verkiezingen organiseren.

Het akkoord voorziet in deelname van de Servische gemeenschap van Kosovo aan het gemeenschappelijke bestuur, al zijn de leiders van de Serviërs consequent weggebleven van het overleg.

Binnen de Overgangsraad, een orgaan dat UNMIK (het VN-bestuur) bijstaat met advies, moet volgens het gisteren bereikte akkoord een zogenoemde Interimraad worden gevormd. Deze raad wordt geleid door Bernard Kouchner, de chef van de VN-missie in Kosovo. Hij krijgt een recht van veto op alle besluiten. De raad bestaat verder uit vier vertegenwoordigers van de bevolking van Kosovo en vier afgevaardigden van UNMIK. Er komen twee vice-voorzitters, een namens UNMIK en een namens de bevolking van Kosovo. Die laatste functie zal elke drie maanden rouleren onder de vier belangrijkste politieke leiders van de regio: Hashim Thaçi (de zelbenoemde `premier' van Kosovo en oud-leider van het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK), Ibrahim Rugova (de gematigde `president' van Kosovo), de schrijver-politicus Rexhep Qosja en de leider van de Servische gemeenschap in Kosovo.

Het gezamenlijk bestuur krijgt dertien departementen, of `ministeries', die elk een vertegenwoordiger van UNMIK en een vertegenwoordiger van de bevolking als voorzitter krijgen. Doel van de nieuwe constructie is een eind te maken aan de diverse parallelle structuren die de afgelopen maanden zijn ontstaan, op regionaal en op gemeentelijk niveau. Als gevolg van de bestuurlijke onduidelijkheid worden besluiten geblokkeerd, met name op gebieden als de bestrijding van misdaad en etnisch geweld, en woekert de rivaliteit tussen mensen en groepen die met het oog op de toekomstige verkiezingen vooral op gemeentelijk niveau zoveel mogelijk macht en zeggenschap willen verwerven.

Hoe werkzaam het nieuwe bestuur wordt, zal in hoge mate afhangen van de vraag of de diverse Albanese groeperingen bereid zijn met het VN-bestuur samen te werken. De Overgangsraad wordt op dit moment behalve door de Kosovo-Serviërs ook geboycot door Hashim Thaçi en een andere invloedrijke politicus, Veton Surroj. (AFP)