Leger des Heils `bank van armen'

Het Leger des Heils dreigt zich te ontwikkelen tot de bank van de armen. Het gaat om mensen die veelal zelf geen bankrekening kunnen krijgen omdat ze te veel schulden hebben, of omdat ze anderszins niet voldoen aan de eisen van bankinstellingen.

Dat zegt luitenant-kolonel Ine Voorham, directeur van de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils in Almere.

Het Leger overtreedt met zijn bankiersactiviteit mogelijk artikel 82 van de Wet Toezicht Kredietwezen (WTK). De Legerleiding riskeert daarmee een gevangenisstraf van twee jaar.

Bij De Nederlandsche Bank, toezichthouder op het Nederlandse bankwezen, is niets bekend van het `bankierswerk' van het Leger des Heils. Woordvoerder H.P. Eijpen van de bank kan niet zomaar zeggen dat het Leger in overtreding is. Hij zegt daarvoor eerst meer informatie over het Leger des Heils te moeten hebben. ,,Als ze als bank willen opereren, moeten ze een vergunning bij ons aanvragen, net zoals elke andere bank.''

Het Leger des Heils, de grootste organisatie voor de opvang van dak- en thuislozen, constateert in Nederland een toenemend aantal mensen die maatschappelijk worden uitgesloten. Een van de gevolgen daarvan is het niet kunnen krijgen van een bankrekening.

Het Leger beschouwt een eigen bankrekening als een vereiste voor deze mensen om te reïntegreren in de samenleving.

Mensen uit de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils die geen eigen bankrekening kunnen krijgen, laten hun uitkering nu vaak overmaken naar de rekening van het Leger. Dat beheert het geld voor hen en betaalt hun rekeningen.

Volgens het Amsterdamse advocatenkantoor Houthoff Buruma van het Leger des Heils is dit `bankierswerk' mogelijk in strijd met de Wet Toezicht Kredietwezen, aldus Voorham. Artikel 82 van de WTK schrijft voor dat instellingen niet zonder vergunning van De Nederlandsche Bank geld mogen aantrekken bij het publiek.

Het openbaar ministerie ziet evenwel geen aanleiding een onderzoek in te stellen naar de bankactiviteiten van het Leger des Heils. De woordvoerder van het college van procureurs-generaal verwijst door naar De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op het bankwezen.

ACHTERGROND:pagina 3

    • Geert van Asbeck