Grotere klassen op basisscholen

Het aantal kinderen per klas in het basisonderwijs is dit schooljaar opnieuw iets toegenomen. In de laagste groepen zitten nu gemiddeld meer dan 25 kinderen. Vorig jaar waren dat er nog 24,5. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage over groepsgrootte in het basisonderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. (ANP)