Extreem-rechts Zwitserland

Ondanks een grote overwinning bij recente parlementsverkiezingen is de extreem-rechtse Zwitserse Volkspartij (SVP) er vanmorgen niet in geslaagd een tweede zetel in de zeven leden tellende Zwitserse Bondsraad te bemachtigen. De Bondsraad, de Zwitserse regering, bestaat al veertig jaar uit twee vertegenwoordigers van de drie grootste politieke partijen van het land (liberalen, sociaal-democraten en christen-democraten) en één van de SVP, en wordt een keer per vier jaar door het parlement gekozen. De SVP is bij de verkiezingen uitgegroeid tot de tweede partij in de Tweede Kamer en claimde om die reden een extra zetel. De leden van de Bondsraad zijn vanmorgen gekozen door het parlement. De populistische SVP-partijleider, Christoph Blocher, had zich kandidaat gesteld voor de posten Binnenlandse Zaken en Transport. Die opzet is nu mislukt.(AP)