De Grave: ook Kamerleden moeten kiezen

Minister De Grave verwijt een meerderheid van de Tweede Kamer dat zij ,,niet evenwichtig'' is in haar houding jegens Defensie en het hem daarmee moeilijk maakt om zijn politieke verantwoordelijkheid te dragen. De Kamer is met het kabinet voor een ,,hoog ambitieniveau' voor de krijgsmacht maar komt vervolgens met allerlei wensen die ,,de problematiek bij Defensie aanzienlijk vergroten''.

De minister, die zijn klacht uitsprak bij de afhandeling van zijn begroting, wees er op dat regering en Kamer elkaar moeten kunnen aanspreken ,,op consistentie en op de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes, dat is de politiek''. Aanleiding voor zijn klacht was een motie van D66 die vraagt te onderzoeken of er een alternatief is voor schietoefeningen in het Waddengebied.

Maar De Grave maakte duidelijk dat ook andere wensen uit de Kamer hem dwars zitten, zoals pleidooien uit regeringsfracties (PvdA en D66) voor ontruiming van de marinebasis Valkenburg voor woningbouw en een motie uit die fracties (gesteund door CDA en GroenLinks) die werving van 17-jarige ,,kindsoldaten'' aan stricte eisen wil binden. Die motie, waarover morgen wordt gestemd, vraagt 17-jarigen niet onder de krijgstucht te plaatsen en hen niet te laten omgaan met scherpe minutie.

De Grave stelde vast dat de Kamer een hoog ambitieniveau nog wil aanscherpen en een voorhoederol van Nederland verlangt. ,,Vervolgens noteer ik dat als er ergens moet worden geoefend, dit gaan schade voor het milieu mag opleveren. Of ik lees tussen de regels door dat als er woningbouw moet komen, Defensie moet moven. Of als er financiële afwegingen zijn, dan gaan gezondheidszorg en, onderwijs enz. voor. En als het om werving gaat, vinden we de problematiek in Afrika belangrijker. Ik vraag de Kamer na te gaan of dit, bij elkaar opgeteld, evenwichtig is,'' aldus De Grave, die op meer evenwicht aandrong ,,omdat ik anders in problemen kom met het dragen van de verantwoordelijkheid voor dat ambitieniveau''.