Centrale bank verkoopt een van de gouden eieren

In de week van 10 december verkocht één van de centrale banken van het Eurosysteem 3,5 ton goud voor een bedrag van 31 miljoen euro. De omvang van deze verkoop was slechts marginaal en heeft de geldmarktruimte dan ook nauwelijks beïnvloed. Ter vergelijking: De Nederlandsche Bank kondigde verleden week aan in de komende vijf jaren 300 ton van haar goudvoorraad te verkopen. Deze verkoop is overeenkomstig de afspraken die op 26 september van dit jaar tussen de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland over de verkoop van goudreserves werden gemaakt.

In de komende vijf jaren mogen de centrale banken niet meer dan tweeduizend ton van de hand doen met een maximum van vierhonderd ton per jaar. Op deze wijze wordt de neerwaartse druk op de prijs van goud beperkt. Sinds de start van de EMU heeft goud in het internationale financiële systeem verder aan belang ingeboet, waardoor het voor de centrale banken aantrekkelijk is geworden om een deel van de goudvoorraad te verkopen. Banken kunnen hun winst vergroten door de deviezen die ze voor het goud ontvangen rentedragend uit te zetten.

Naast de bovengenoemde mutatie ontstond een verkrapping van de geldmarkt door een toename van het aantal bankbiljetten in omloop ter waarde van 4,2 miljard euro. Aan deze toename ligt vermoedelijk het december-effect (feestaankopen) ten grondslag.

Daarnaast verminderde de geldmarktruimte doordat financiële instellingen het gebruik van de depositofaciliteit met 1,7 miljard euro opvoerden. Aangezien de daggeldrente in de afgelopen week de bodem van de rentecorridor van 2 procent bij lange na niet bereikte, is deze storting midden in de reserveperiode enigszins merkwaardig te noemen.

Verder had een stroom van belastingontvangsten door de Italiaanse overheid een verkrappend effect op de geldmarkt. Dit is terug te zien in de post schatkistsaldi, die met 22,4 miljard euro toenam. Om deze verkrapping enigszins op te kunnen vangen verving de ECB vorige week een oude basisherfinancieringstransactie met een 18 miljard grotere transactie van 92 miljard euro.

Per saldo nam de positie van de financiële instellingen bij het Eurosysteem af. De reserverekening daalde met 12,9 miljard euro tot 101,3 miljard euro, wat duidt op een verkrapping van de geldmarkt.

Bron: ING Economisch Bureau