Boeren vervangen `killer'-borden

De ongeveer tweehonderd borden `Brinkhorst: killer van 10.000 boerengezinnen' zijn sinds gisteren vervangen. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) van Wien van den Brink heeft de tekst veranderd in ``Mineralen: no problem' lost 31-12-2005 probleem paars op'.

Van den Brink doelt hiermee op zijn eigen plan om meer mest te bewerken. Dit plan `Mineralen: no problem' beoogt mest te verwerken tot producten buiten de landbouw. Zo verdwijnt het mestoverschot voor eind 2005 en is een probleem voor de paarse regering opgelost, meent Van den Brink. De protestborden staan langs wegen, met name in het oosten van het land. Van den Brink heeft de tekst veranderd omdat Brinkhorst de laatste weken geen grievende opmerkingen over de boeren heeft gemaakt. Door de wijziging wordt ook overleg met de minister weer mogelijk. Brinkhorst had verwijdering van de borden als voorwaarde gesteld. (ANP)