`Zeventienjarige recruten zijn nodig voor krijgsmacht'

Indien Defensie jongeren niet al vanaf hun zeventiende jaar mag werven voor de krijgsmacht dreigen de paraatheidsdoelstelling, namelijk 2100 militairen extra, alsook het geplande grotere crisisbeheersingsvermogen, onhaalbaar te worden.

Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof aan de Tweede Kamer, die vandaag de behandeling van de defensiebegroting zou afronden. Van Hoof is niet bereid om een Kamermeerderheid (o.a. de regeringsfracties van PvdA en D66) tegemoet te komen door 17-jarigen nog niet onder de krijgstucht te plaatsen en hen ook niet met scherpe munitie te laten omgaan. Dat laatste zou bijvoorbeeld bij de marine voor te grote praktische problemen op zee zorgen.

In plaats daarvan wil Defensie wettelijk regelen dat 17-jarige vrijwilligers alleen worden aangesteld mits zij hun aanstelling direct kunnen beëindigen en, net als in de huidige situatie, niet voor hun 18de jaar worden uitgezonden of anderszins aan gevechtsacties hoeven deel te nemen. Op die manier hoopt Van Hoof een compromis te vinden, net als landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, tussen de internationaal vastgelegde vrijheid van arbeidskeuze van jongeren en een wereldwijd VN-verdrag tegen het aanstellen en inzetten van zogenoemde `kindsoldaten' beneden de leeftijd van 18 jaar. Over een aanvullen protocol bij dat verdrag, dat een einde wil maken aan de vooral in Afrika vaak voorkomende gedwongen recrutering en inzet van kinderen, wordt al tien jaar onderhandeld. Van Hoof waarschuwt om de Nederlandse 17-jarige recruut met zulke kindsoldaten te vergelijken.

De toch al moeizame werving zou nog verder worden bemoeilijkt als potentiële belangstellenden niet direct na hun schooltijd (mavo/vbo/mbo) mogen worden benaderd. In de praktijk blijkt dat velen afhaken als daarna teveel tijd verstrijkt voor zij aangesteld kunnen worden. Indien beneden 18-jarigen niet geworven mogen worden, zou maar 70 procent van de aanstellingsbehoefte worden gerealiseerd, schrijft Van Hoof. Hij erkent dat ,,in strijd met het beleid' sinds begin 1998 58 16-jarigen zijn aangesteld en zeven keer een militair jonger dan 18 is uitgezonden en belooft dat zoiets niet meer zal voorkomen.