`Wangedrag van werknemers straffen'

Werknemers die zich misdragen tijdens hun werk kunnen een straf tegemoetzien, die kan variëren van een berisping tot ontslag. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in de Stichting van de Arbeid hierover een overeenkomst gesloten. Zij presenteerden vandaag formeel de notitie aan de bedrijven. Ondernemers moeten zelf uitmaken hoe ze het wangedrag gaan aanpakken, aldus CNV-bestuurder H. Brüning. Ze kunnen een klachtenbureau oprichten of de ondernemingsraad de klus laten klaren. Aanleiding voor het voorstel is de sterke toename de laatste jaren van ongewenst gedrag binnen bedrijven. Werkgevers vinden de criminaliteit het grootste probleem. Niet alleen diefstal is een zorg, ook het verzuim door pesterijen is enorm. Uit Europees onderzoek eerder dit jaar blijkt dat de kosten van het ziekteverzuim in Nederland door intimidatie en discriminatie per jaar de 1 miljard gulden overschrijden. (ANP)