VVD vreest milieuschade IJzeren Rijn

Het kan snel verkeren in de Tweede Kamer. Stond de VVD vorige week nog moederziel alleen in de Kamer omdat ze bereid was aardgas te winnen in de Waddenzee, gisteren liepen de liberalen voor de verandering voorop in de strijd voor het milieu in Limburg.

Het VVD-Kamerlid Verbugt, zelf een Limburgse, zette minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat, PvdA) via een motie de voet dwars bij haar voornemen de zogeheten IJzeren Rijn zo nodig te heropenen voor Belgische en Duitse goederentreinen. Die historische spoorlijn loopt midden door het waardevolle natuurgebied De Meinweg ten oosten van Roermond. ,,Limburg heeft er niets aan als daar treinen gaan lopen'', aldus Verbugt, die zich gisteren bij de bespreking van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) gesteund wist door een ruime Kamermeerderheid.

Netelenbos, die zelf overigens de treinen bij voorkeur eveneens buiten De Meinweg zou houden, hield de Kamer voor dat de Belgen op grond van een verdrag uit 1839 aanspraak maken op een doorgang door Limburg. ,,Brengt u mij nu niet in verlegenheid tegenover het buitenland'', verzocht ze de Kamer, om er op de van haar bekende docerende toon aan toe te voegen: ,,We moeten gigantisch oppassen voor binnendijks gedrag.''

De minister voert nog overleg met haar Belgische en Duitse collega's over de beste manier om het vervoer door Limburg te regelen. Vorige week gaf ze na overleg in Brussel aan dat ze niet langer uitsluit dat er vanaf 2003 enige tijd door De Meinweg zou worden gereden over de spoorlijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied via Limburg. Die spoorlijn is sinds begin jaren negentig niet meer gebruikt. Begin volgend jaar wordt er opnieuw met de buurstaten overlegd.

,,Als ik zo naar de minister luister, maakt ze de indruk dat ze de zaak al heeft weggegeven'', aldus een kritische Verbugt. Het verdrag van 1839 ziet de VVD'er niet als een belemmering. Smalend sprak ze over ,,dat verdrag dat moest worden beschermd door de tsaar van Rusland.''

Er liggen inmiddels vijf varianten voor van tracé's, waarlangs de goederentreinen tussen Antwerpen en Duisburg door Nederland zouden kunnen rijden. Een daarvan is de zogeheten Brabantroute via Eindhoven en Venlo, die echter al overvol is. Netelenbos kon nog niet direct aangeven hoe zij daarop ook nog Belgische en Duitse goederentreinen dacht kwijt te raken.

Ook bleef de minister het antwoord schuldig op de vraag van D66-Kamerlid Giskes hoe de IJzeren Rijn, de deels nog aan te leggen Goederenlijn 11 tussen Roosendaal en Antwerpen en de Betuweroute elkaar zullen beïnvloeden. Wel meldde de minister dat over Goederenlijn 11 in totaal ongeveer half zoveel vracht zal gaan als over de Betuweroute.