`Servische Adolf' krijgt 40 jaar cel

De Bosnische Serviër Goran Jelisic, alias Servische Adolf, is vandaag door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag tot een gevangenisstraf van 40 jaar veroordeeld.

De straf is de hoogste die het tribunaal heeft uitgesproken. De aanklager had levenslang geëist.

De 31-jarige Jelisic, een voormalige tractorbestuurder uit het stadje Bijeljina, heeft bekend in het naburige Brcko dertien moslimmannen te hebben vermoord. Tijdens zijn korte schrikbewind heeft hij tientallen, mogelijk meer dan honderd Kroaten en moslims met een schot door het hoofd geëxecuteerd of mishandeld.

Jelisic, die in 1991 als vrijwilliger in Kroatië vocht, zat in de lente van 1992 in de gevangenis wegens fraude. Daar werd hij geronseld om het vuile werk van de etnische zuiveringen uit te voeren in Brcko, een stad die van strategisch belang was en is voor de Bosnische Serviërs.

In politie-uniform en met een Scorpio-geweer richtte hij in april en mei 1992 in Brcko een bloedbad aan. Eerst als gewone beul, daarna als kampcommandant van `Luka'. Jelisic mocht zijn slachtoffers graag voorrekenen hoeveel moslims hij al gedood had. ,,Twintig tot dertig voor mijn ochtendkoffie'', snoefde hij. Toen de Bosnisch-Servische autoriteiten in mei doorkregen dat de zaak in kamp Luka uit de hand liep, werd hij van zijn commando ontheven.

Jelisic werd in januari 1998 in Bijeljina aangehouden door een Amerikaans arrestatieteam. Hij had zich daar als kleine, gewelddadige crimineel weinig geliefd gemaakt. Anderhalve maand tevoren verdedigde hij zijn daden nog tegenover deze krant: ,,Wij Serviërs hebben nooit mensen met een mes de keel doorgesneden, zoals de moslims. God gaf ons een pistool om te doden.''

Door zijn bekentenis was er geen strafzaak tegen Jelisic nodig. Wel probeerde de aanklager hem nog voor genocide veroordeeld te krijgen. Na het horen van de getuigen van de aanklager verwierpen de rechters die aanklacht. Rechter Claude Jorda meent dat de daden van Jelisic weliswaar ,,haatdragend en discriminatoir'' waren, maar te incoherent voor genocide. Bij genocide is opzet en organisatie van wezenlijk belang. Wel werd Jelisic op 19 oktober schuldig bevonden aan 31 oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

De raadsman van Jelisic kondigde vanochtend aan tegen het vonnis in beroep te gaan. Ook de aanklager behoudt zich dat recht voor.