Quality time

In het artikel `Kinderen in het ballenbad niet echt quality time' (NRC Handelsblad, 2 december), wordt op zijn minst de suggestie gewekt dat, althans volgens de psycholoog Bijstra, het drukke leven van de ouders een oorzaak zou zijn van ADHD.

Alhoewel de oorzaak van ADHD nog niet volledig bekend is, is er de laatste jaren steeds meer wetenschappelijk bewijs geleverd dat ADHD een neuro-biologische afwijking is die niet door de omgeving wordt veroorzaakt. Met behulp van medische afbeeldingstechnieken zoals MRI en PET-scans, zijn er significante verschillen gevonden in bloedvolume en elektrische activiteit in bepaalde gedeelten van de hersenen van ADHD's in vergelijking met een controlegroep.

In hoeverre erfelijke factoren respectievelijk aangeboren afwijkingen een rol spelen, wordt onder meer in Nederland onderzocht door de hoogleraren Buitelaar en Doreleijers. Het is wel juist dat een chaotisch gezinsleven de symptomen van ADHD kan verergeren en dat een rustige omgeving met weinig prikkels beter is.

Voorts is het onjuist dat agressiviteit een noodzakelijke uiting is van ADHD. Naast het hyperactief gedrag is het gebrek aan concentratie de belangrijkste uiting.

Het is erg jammer dat in deze tijd met veel publiciteit over ADHD, de opvoeders nog steeds als schuldigen worden aangewezen. Het is beter om aandacht te besteden aan de mogelijke oplossingen met behulp van medicatie en (gedrags)therapie.