Onthoudingsdag

In de rubriek `Anno 1999' stond onder de kop `Katholieke specialiteit' (NRC Handelsblad, 2 december een stukje van Guido de Vries. Mijn jeugd kwam terug. Echter, hij heeft één vergissinkje gemaakt. De vrijdag waarop geen vlees gegeten mocht worden was geen vastendag maar een onthoudingsdag. Het vasten (op vastendagen) hield in: tweederde eten van wat men gewend was; daarbij was vlees niet verboden. De rk-kerk maakte daar nu eenmaal onderscheid in, getuige een van de vijf geboden van de kerk: ,,[Gij zult] op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vastendagen vasten.''