Jospin overlegt over Corsica

De Franse premier Lionel Jospin heeft gisteren in het regeringscentrum te Parijs een ontmoeting gehad met nationalistische leiders van Corsica. Eerder had Jospin steeds gezegd niet met de leiders te willen praten vanwege het voortdurende geweld op het eiland voor de Franse Zuidkust. Groeperingen die afscheiding van Frankrijk willen hebben de meeste aanslagen opgeëist. Dat Jospin nu toch is gaan praten, wordt door waarnemers gezien als een taktische manoeuvre om uit de impasse te komen. Jospin heeft namelijk aan de onderling verdeelde leiders gevraagd zelf met voorstellen te komen. (AP)