Iran creëert millennium-hulpdienst

Iran zal in Teheran een hulpdienstencentrum opzetten om Iraniërs te helpen met problemen die bij de eeuwwisseling kunnen ontstaan door falende computers, zo bericht het staatspersbureau IRNA. Het centrum zal gratis technische informatie verschaffen aan ondernemers en overheidsfunctionarissen om oplossingen te vinden voor eventuele schade aan computersystemen. (Reuters)