Hof beslecht ruzie om nietig eiland

Namibiërs noemen het eiland Kasikili. In Botswana heet het Seduku. Mensen wonen er niet. Drieënhalve vierkante kilometer meet het eiland, tenminste als het droog is. In het regenseizoen verdwijnt het eiland in het woeste water van de Chobe-rivier.

Het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag bepaalde gisteren dat Botswana zich de trotse eigenaar van het eiland mag noemen. Met die uitspraak maakte het Hof een einde aan een grensconflict dat de betrekkingen tussen de twee buurlanden in Zuidelijk Afrika al acht jaar verzuurt. Botswana hield het eiland korte tijd bezet nadat Namibië in 1991 onafhankelijk werd.

Bewoners aan weerzijden van de Chobe-rivier leven al jaren op gespannen voet met elkaar omdat ze het eiland allebei voor landbouw willen gebruiken. De grond op het eiland staat als heel vruchtbaar bekend. Ook zijn de grensbewoners het oneens over vis- en jachtrechten.

Centrale vraag bij het juridisch geschil was welke tak van de rivier de hoofdstroom is. Die stroom markeert namelijk de grens tussen de twee landen volgens het verdrag dat de koloniale mogendheden Groot-Brittannië en Duitsland in 1890 sloten en waarop het Hof zich baseert. Volgens het Hof kan alleen de noordelijke, diepere tak als hoofdstroom worden beschouwd. Daarmee is het eiland deel van Botswana. Maar de rechters bepaalden ook dat beide landen onbeperkt gebruik moeten kunnen maken van de rivier. De Chobe-rivier, die uitmondt in de Zambezi, is erg populair bij toeristen die op platte boten langs de oevers varen om wild te zien.

Namibië en Botswana verklaarden dat ze zich neerleggen bij de uitspraak van het Hof. ,,We zijn blij dat beide landen hebben besloten om de zaak voor te leggen aan het Hof in plaats van dit conflict met oorlog te beslechten, zoals in veel andere landen gebeurt'', zei adjunct-procureur-generaal Abednego Tafa van Botswana. Volgens het Namibisch ministerie van Justitie zit er voor beide landen niets anders op dan zich als goede buren te gedragen, ,,of we dat nu leuk vinden of niet''.