Heertje doorbreekt schoolboekenkartel via Internet-verkoop

De econoom en auteur van schoolboeken prof. A. Heertje biedt vanaf volgend jaar februari een van zijn economieboeken via Internet te koop aan. Hij wil laten zien dat de prijzen van schoolboeken aanzienlijk omlaag kunnen als er gebruik wordt gemaakt van moderne distributiemethoden. Zijn boek is via Internet ongeveer de helft goedkoper dan in de boekwinkel.

Het is voor het eerst dat scholen en ouders een schoolboek via Internet kunnen kopen. Het gaat om de herziene versie van `De elementaire economie voor de basisvorming', voor de laagste klassen havo en vwo. In de boekwinkel kost de vorige uitgave nog 55 gulden, maar de herziene versie kost via Internet 29,50 gulden. Heertje zal ook nieuwe schoolboeken van zijn hand, of bestaande boeken waarvan hij de uitgeefrechten terugkrijgt, via Internet gaan verkopen.

De ouderorganisatie Ouders & Coo is zeer verheugd over het initiatief. Ouders & Coo ageert al langer tegen `het schoolboekenkartel'. Directeur W. van Katwijk: ,,Educatieve uitgeverijen maken vaste afspraken over de prijs voor schoolboeken en over de kortingen die boekhandelaren mogen geven aan scholen. Schoolboeken zijn daardoor veel te duur. Dat is een molensteen om de nek van ouders.''

De Koninklijke drukkerij G. J. Thieme in Nijmegen zal de economieboeken drukken en distribueren. Directeur N. Veenendaal verwacht dat het initiatief van Heertje navolging zal krijgen. Volgens hem ligt de verkoop van schoolboeken via Internet voor de hand: ,,Tussenpersonen als uitgever en boekhandel zijn bij schoolboeken niet nodig, omdat de markt bekend is: namelijk de scholen en de leerlingen.''

De overkoepelende organisatie van Educatieve Uitgevers (GEU) is niet verontrust. Volgens secretaris A. Bosscha onderschat Heertje de rol van de uitgever die het boek, totdat het op de schoolbank ligt, begeleidt en zonodig aanpast aan de wensen van de doelgroep. Bosscha: ,,De heer Heertje heeft een naam gemaakt als auteur van economieboeken, maar of hij ook het hele uitgeeftraject onder de knie heeft, vraag ik me af.''