Frankrijk eert Van Mierlo

Hij was ,,trots en vereerd''. Hans van Mierlo meende het, de verweerde lach had extra glans. De oud-minister van Buitenlandse Zaken was gisteravond met zijn naasten in Parijs om door de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Hubert Védrine, de versierselen horend bij het commandeurschap in het Légion d'Honneur omgehangen te krijgen.

Op het ministerie aan de Quay d'Orsay had Védrine de laureaat een ,,man met overtuiging en passie'' genoemd. Hij dacht met ,,warme'' gevoelens aan hun vele ontmoetingen. De hoge onderscheiding kwam Van Mierlo toe, omdat hij de Nederlands-Franse dialoog tot leven had gewekt. ,,Nederland en Frankrijk staan nu zij-aan-zij'' bij de uitbouw van Europa.

De Nederlandse minister van Staat schetste zijn liefde voor Frankrijk - die zijn beheersing van de taal ruimschoots oversteeg, zoals hij met onnodige bescheidenheid opmerkte. Het ging over Gréco en l'amour, zijn zwerfjaren in de haven van Marseille, op de redactie van L'Indépendant in Perpignan. Later zou hij regelmatig terugkeren in de Lubéron.

Zijn liefde voor de mediterrane wereld illustreerde Van Mierlo met een citaat van de dichter Marsman: ,,Wie schrijft, schrijv'in den geest van deze zee, Of schrijve niet.''

Philippe Noble, voormalig directeur van het Maison Descartes in Amsterdam en groot pleitbezorger van de Nederlandse literatuur in Frankrijk, vertaalde het gedicht. Védrine kreeg het ingelijst cadeau.

Na afloop vertelde Van Mierlo, de rode band nog strak om de nek, over zijn verwantschap met Védrine, ook een liefhebber van Camus. Hij had diens ,,scherpzinnigheid en bescheidenheid'' willen roemen, en was maar half tevreden met het gevonden woord `perspicacité'. Het ergste van alles was de ontdekking dat een velletje van zijn toespraak was zoekgeraakt. Daarin werkte hij zijn opluchting over het totstandkomen van een Europese defensiepolitiek uit: ,,Ik hoop dat in dit proces van europeanisering mijn land binnenkort zijn plaats van volger zal weten te verlaten om met andere landen de kopgroep te vormen, want het is voorin dat de koers wordt bepaald.''