Filmmuseum blijft in Amsterdam

In het beleidsplan van het Filmmuseum voor de periode 2001-2004 is geen sprake van deelname van het museum aan het Instituut voor Beeldcultuur. Het beleidsplan wordt morgen ingediend bij het ministerie van OCenW. Met het voornemen om als zelfstandige instelling in Amsterdam te blijven gaat het Filmmuseum voorbij aan de voorkeur van staatssecretaris Van der Ploeg voor een nieuw centrum voor foto, film en media cultuur in Rotterdam. Van der Ploeg bood de vijf betrokken instellingen de mogelijkheid om pas op 15 maart 2000 hun plannen in te dienen, een mogelijkheid waar het Filmmuseum dus geen gebruik van maakt.

Het beleidsplan is een bevestiging van het bestuursbesluit van 30 november. Volgens het bestuur van het Filmmuseum zijn de plannen voor het Instituut voor Beeldcultuur zowel inhoudelijk als financieel onvoldoende onderbouwd. De directie van het Filmmuseum is voorstander van verhuizing naar Rotterdam en heeft het beleidsplan niet ondertekend. OCenW laat weten dat ook een niet door de directie ondertekend beleidsplan juridisch ontvankelijk is, omdat het bevoegde gezag berust bij het bestuur. Van der Ploeg zal bij de Raad voor Cultuur een versneld advies over het Filmmuseum-plan aanvragen, dat uiterlijk 15 januari wordt verwacht.