EU wil zorgvuldiger advies voedselbeveiliging

De Europese Unie moet een onafhankelijke instelling krijgen voor wetenschappelijk advies op het gebied van voedselveiligheid. Beslissingen moeten echter voorbehouden blijven aan politieke organen. De nieuwe `autoriteit' zou dan ook niet zulke vergaande bevoegheden krijgen als de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

Dit staat in het gisteren gepresenteerde rapport `A European Food and Public Health Authority', dat in opdracht van de Europese Commissie is opgesteld. Europees Commissaris David Byrne (Gezondheid en Consumentenbescherming) zei gisteren dat hij de aanbevelingen van de hoogleraren Philip James (Groot-Brittannië), Fritz Kemper (Duitsland) en Gérard Pascal (Frankrijk) zal meenemen in zijn over enkele weken te presenteren 'witboek' over voedselveiligheid in de Europese Unie. Aanvankelijk zou dit witboek nog dit jaar worden gepubliceerd. Maar de Commissie heeft de publicatie uitgesteld om de aanbevelingen van het gisteren gepresenteerde rapport in het witboek mee te kunnen nemen.

Het gisteren gepresenteerde adviesrapport, waarom in mei van dit jaar was gevraagd, vloeit voort uit de kritiek op de Europese Commissie na de crisis rond de gekke koeienziekte in 1996. Volgens die kritiek van onder meer consumentenorganisaties en Europarlement waren de bestaande wetenschappelijke comités onvoldoende onafhankelijk, omdat zij onder directoraten van de Europese Commissie vielen en te veel rekening zouden houden met de belangen van de (agrarische) industrie.

De drie wetenschappers onderstrepen in hun rapport dat er nu ,,een gebrek aan vertrouwen'' is bij consument en industrie in het huidige systeem.

Afgelopen juli sprak voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie nog over een onafhankelijk Europees 'voedsel- en geneesmiddelenagentschap' dat de veiligheid zou moeten ,,garanderen''. De Europese lidstaten, die elk eigen organen hebben op dit gebied, reageerden toen zeer sceptisch. Zo wees Nederland erop dat een dergelijk agentschap zeker 4000 mensen in dienst moet hebben. De drie wetenschappers gebruiken het woord 'agentschap' niet.