Eerwraak

Op 9 december stond een artikel in deze krant over eerwraak. De dader was uit op eerwraak. Waarom gaat het over de dader en niet over de schade die deze ene persoon heeft aangericht, namelijk de onveiligheid op alle Nederlandse scholen. De slachtoffers krijgen bijna geen enkele aandacht. Het verbaasde me dat in het artikel indirect om begrip wordt gevraagd voor de dader, wegens de eerwraak.

Nederland is een rechtsstaat, waar het Nederlands recht heerst. Alle in Nederland levende mensen moeten zich daaraan houden.

    • Patrick van de Luijtgaarden