Dreigend uitstel van overleg CAO Akzo

FNV Bondgenoten ziet af van de voor morgen vastgestelde onderhandelingen over een nieuwe CAO voor Akzo Nobel zolang het chemieconcern niet tegemoetkomt aan de eisen van de stakers in de Akzo-vestiging te Sneek. Dat zei FNV-onderhandelaar B. Roodhuizen gisteren.

De staking bij de Flexa-vestiging in Sneek ging gisteren de tweede week in. Akzo wil de vestiging sluiten en verhuizen naar een zusterbedrijf in het Zuid-Hollandse Groot Ammers, waar de uitbreidingsmogelijkheden voor de verfproductie groter zijn. De circa negentig stakers zijn hier tegen, omdat hun bedrijf naar hun oordeel goed rendeert.

,,Het is een lastige overweging om overleg over een CAO voor 18.000 mensen op te schorten, maar we moeten een kleine vestiging met tientallen werknemers ook steunen'', aldus Roodhuizen. Hij hield vandaag ruggespraak met de andere drie bonden (CNV, de Unie en VHP-Akzo Nobel) over het uitstel van het overleg.

De af te sluiten collectieve arbeidsovereenkomst bij Akzo Nobel is de eerste in het nieuwe `CAO-seizoen'. Werknemers en werkgevers volgen de onderhandelingen daarom met extra belangstelling, want de vakbonden hebben zeer tegen de zin van de ondernemers hun looneis opgeschroefd naar 4 procent.

FNV Bondgenoten zet in op een CAO voor een periode van een jaar. Roodhuizen: ,,Akzo zit in een onzekere tijd, waarin sprake is van veel veranderingen en veel verhuizingen. Daarom willen wij geen CAO met een lange looptijd afspreken.''

Behalve een loonsverhoging van 4 procent eist FNV ook een onderzoek naar de prestatieafhankelijke beloning die Akzo hanteert. Volgens Roodhuizen is die strijdig met de huidige CAO-afspraken.

,,Wij vinden het helemaal niet erg als Akzo individuele werknemers een extra beloning geeft'', aldus de FNV-onderhandelaar, ,,maar Akzo beloont nu groepen. Dat is niet de afspraak. Individuele mensen kunnen de dupe worden van zo'n groepsbonus.''

Roodhuizen noemt de prestatiebeloning ,,de angel'' in het komende overleg. ,,Akzo roept dat mensen juist meer extraatjes willen krijgen. Wij krijgen juist signalen van onze leden dat ze dat ervaren als een extra druk.'' Hij pleit voor een collectief periodiek extraatje, omdat veel werknemers in de hoogste schaal zitten en er niet meer op vooruit kunnen.

Gaat de eerste ronde morgen inderdaad niet door, dan wordt het overleg uitgesteld tot 13 januari, de dag waarop de tweede onderhandelingsronde was voorzien.