Bidden op school

De openbare Calandschool in Amsterdam verbiedt enige van haar leerlingen om gebruik te maken van een lokaal in haar school om te kunnen bidden, met als argument dat geloven iets is wat men maar in zijn of haar eigen tijd doet (NRC Handelsblad, 11 december). Misschien was het de bedoeling om de altijd netelige discussie te omzeilen dat het hier om islamitische leerlingen ging.

Hier wordt een zeer ongenuanceerde uitspraak gedaan over geloven überhaupt. Want geloven is niet iets wat je maar in je eigen tijd doet. Met de eigen tijd bedoelde de school waarschijnlijk buiten schooltijd. En het is terecht dat de school niet wil dat leerlingen haar kostbare tijd gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor schooltijd bedoeld is, namelijk kennis vergaren. Maar je kunt daarmee geloven niet buiten de schooltijd plaatsen. Geloven doe je namelijk altijd en niet alleen maar in je `eigen' tijd. Of je nu islamiet, jood of christen bent, of aanhanger van een andere niet-monotheïstische godsdienst.

Ook op een openbare school moeten leerlingen daarom uiting kunnen geven aan hun geloof. Uiteraard wel met die beperking dat zij anderen hier niet mee lastigvallen. Daarvan is hier geen sprake.

Wel is hier sprake van een beperking op het recht van vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Dat valt voor een school, van welke soort dan ook, zeer te betreuren.