`Atjeh wordt paria'

Als Atjeh zich afscheidt van Indonesië wordt het een internationale paria. Dat heeft Lee Kwan Yew, voormalig premier van Singapore, gisteren tegen de tv-zender CNBC Asia gezegd. Lee, die de status heeft van `senior minister' en veel gezag heeft in de regio, zei dat een afgescheiden Atjeh hetzelfde lot wacht als het voormalige Biafra. Dat was de naam die het olierijke zuidoosten van Nigeria aannnam, toen het zich in 1967 losmaakte.

Lee verwacht niet dat Atjeh, indien het zich onafhankelijk verklaart, internationale betrekkingen zal kunnen onderhouden en een stem krijgt binnen de internationale gemeenschap. ,,Geen enkele staat in Zuidoost-Azië zal het erkennen en ik betwijfel zeer of de VS, Rusland of China dat wel zullen doen. Welnu, dan wordt het een tweede Biafra.''

Op de vraag of Wahid er verstandig aan heeft gedaan al in een zo vroeg stadium in principe toe te stemmen in een referendum over de toekomst van Atjeh reageerde Lee terughoudend. ,,Volgens mij,'' aldus Lee, ,,denkt Wahid tijd te kunnen winnen en zal hij een referendum pas doorgang laten vinden als de rust in Atjeh is weergekeerd.''

Volgens Lee zijn de afwijzende reacties uit het parlement, het Volkscongres en de strijdkrachten op het denkbeeld van een referendum zo ondubbelzinnig, dat er voor de optie 'onafhankelijkheid' zeker geen plaats zal zijn.

Lee's uitlatingen wijzen erop dat Wahid er met zijn jongste buitenlandse reizen in geslaagd is voor een eventuele Atjehse Alleingang forse obstakels op te werpen. Toegang tot buitenlandse steun lijkt door Wahids diplomatieke inspanningen effectief afgegrendeld.