Arbeidsmarkt bedreigt groei

De steeds groter wordende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt kan volgend jaar de economische groei belemmeren. Hoewel ondernemers voor volgend jaar optimistisch zijn, kan de verwachte groei van de werkgelegenheid voor problemen zorgen.

Dat blijkt uit de vandaag verschenen Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) 1999 van de vereniging van Kamers van Koophandel. In totaal werkten er 50.000 ondernemers mee aan de enquête, die daarmee het grootste regionale onderzoek onder het bedrijfsleven is.

Na het economische topjaar 1998 liepen de prestaties van het bedrijfsleven vorig jaar iets terug. Vooral de exportgroei is duidelijk teruggelopen. De gerealiseerde groeicijfers komen in grote lijnen overeen met de verwachtingen van vorig jaar. Toch is 1999 voor ondernemers het derde opeenvolgende jaar met aanzienlijke groei. Vooral de omzet groeit nog steeds behoorlijk, met 3,3 procent, hetgeen vooral te danken is aan de binnenlandse vraag.

Ook de resultaten van het Nederlandse bedrijfsleven tonen ondanks de wat tegenvallende groeicijfers van 1999 een gunstige ontwikkeling. Het aantal bedrijven met winst blijft gelijk, maar bij de grote bedrijven is het aantal met een groeiende winst lager dan in 1998. Het kleinbedrijf boekt echter een nieuw rendementsrecord: 79 procent van het kleinbedrijf heeft voldoende rendement behaald in 1999.

De werkgelegenheidsgroei was in 1999 beduidend lager dan in 1998, maar met 3,3 procent nog altijd aanzienlijk. Over het hele jaar gemeten komen er in 1999 110.000 voltijdsbanen bij in de marktsector. Ook hier is het vooral het kleinbedrijf dat voor groei zorgt.

Het bedrijfsleven verwacht dat de groei komend jaar weer aantrekt. Het ondernemersvertrouwen stijgt flink, alsmede de omzetverwachting. Alleen voor de landbouw en de visserij zijn de verwachtingen pessimistischer. De export en de bereidheid te investeren zullen daar afnemen, zo verwacht de ERBO.

Regionaal vertoont het optimistische beeld voor komend jaar wel enkele verschillen. Vooral de noordelijke provincies krijgen te maken met een stagnatie van de investeringsgroei. Ook de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, kampen met een achterblijvende groei.

ENQUÊTE: via www.nrc.nl/DenHaag